scroll

Mee blijven doen!

Geïnspireerd door het grote succes van het Taalcafé in School 7, dat nu twee jaar draait, zijn we in januari gestart met een Taalcafé in bibliotheek Nieuw Den Helder. Het feit dat ook dit Taalcafé wekelijks vol zit, bewijst dat we daarmee voorzien in een grote behoefte.
De Taalhuizen in Schagen en Den Helder doen het goed. De kracht van het Taalhuis zit in het sterke netwerk van sociaal maatschappelijke partners en taalaanbieders. Gemiddeld 18% van de Nederlanders heeft problemen met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer en internet. Laaggeletterdheid is vaak een onderliggend probleem bij mensen met schulden of bij het vinden van werk.

Daarom organiseerden we in september in School 7 een mini-symposium rond laaggeletterdheid. Deze bijeenkomst was voor mensen die beroepshalve in aanraking komen met personen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zoals front-officemedewerkers van een gemeente, een huisartsenpraktijk of het UWV. Het motto van de middag was: ‘Signaleer laaggeletterdheid en kom in actie!’. Dit is nodig, want helaas melden mensen met deze problematiek zich maar moeizaam zelf bij de Taalhuizen.

Een groep die zich overwegend wél zelf meldt zijn de nieuwe Nederlanders. Zij zijn vaak zeer gemotiveerd om de taal te leren en bezoeken trouw de Taalcafés. Het uitgangspunt daarbij is informeel leren en veel oefenen. Dat gebeurt in kleine groepjes, maar ook met taalmaatjes. 

Digitale geletterdheid

Naast het organiseren van taalondersteuning richten we ons ook op de mensen die moeite hebben met de computer, internet en de digitale overheid. Voor deze doelgroep boden we in 2019 in Den Helder en op Texel diverse gratis cursussen aan, die standaard vol zitten. 

Ook werden op Texel en in Den Helder -in samenwerking met MEE & de Wering- belastingspreekuren gehouden om mensen te helpen bij het invullen van de online belastingaangifte. In de bibliotheek van Schagen organiseerde Humanitas wekelijks een Financieel Café.

In de bibliotheken van Den Helder, Julianadorp, Schagen, Tuitjenhorn en Texel zijn wekelijkse spreekuren om mensen te helpen met vragen op digitaal gebied. Dat kan variëren van het downloaden van apps, het lezen van e-books of versturen van mail tot het maken van een online fotoboek. Het feit dat deze spreekuren nog steeds goed bezocht worden, geeft aan dat we daarmee in een behoefte voorzien.

Walk&Talk

Een andere groep voor wie het belangrijk is om mee te blijven doen in de samenleving bestaat uit werkzoekenden. In 2019 werden er in bibliotheek Schagen en School 7 maandelijks netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar werkzoekenden elkaar konden ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en een steuntje in de rug te krijgen. Tijdens deze ‘Walk&Talk’ bijeenkomsten werden deskundige gastsprekers uitgenodigd die tips gaven over diverse onderwerpen rond solliciteren. Zoals het gebruik van social media, het opstellen van een duidelijk CV, presentatietechnieken of het schrijven van een goede sollicitatiebrief.
Iedere maand een uurtje meezingen!